Usměrňovací voštinová stěna

V běžné praxi měření rychlosti (objemového průtoku) v potrubních systémech se často setkáváme s problémem najít vhodné místo pro zabudování rychlostního čidla. Zvláště u jednobodových čidel (Prandtlova sonda, nebo termické snímače řady D12) je nutné najít místo s dostatečně rovnoměrným ustáleným prouděním bez úplavů. V opačném případě pak i přesná čidla indikují velice nepřesné hodnoty a mnohdy není možné ani jejich správné využití např. při automatické regulaci (čidlo - tlakový převodník – frekvenční měnič). Najít ideální místo (odpovídající počet D přímého úseku potrubí bez vnitřních překážek) je v praxi často téměř nemožné.

Cesty jak eliminovat tento problém jsou v podstatě dvě. Buď použít víceotvorové sondy (Wilsonovy mříže, případně X-kříže a VS sondy), nebo nainstalovat do potrubí usměrňovací voštinovou stěnu a použít některé z jednobodových čidel. Při požadavku na vyšší přesnost doporučujeme i kombinaci X-kříže (VS sondy) s touto stěnou.

Voštinová stěna je vyrobena z hliníku. Lze je instalovat do čtyřhranných nebo kruhových potrubních systémů. Stěnu lze dodat jako polotovar (modul 1000x1000 mm) a z ní si můžete „vystříhat“ potřebný rozměr. Vlastní montáž je potom poměrně jednoduchá. Stěna se zasune do požadovaného místa v potrubí a zde se zafixuje závrtnými šroubky. Takto lze instalovat do vodorovného potrubí a pro menší rychlosti (do cca 6 m/s).

Pro náročnější aplikace můžeme nabídnout zakázkovou výrobu přímo celého potrubního kusu (viz obrázek). Stěna je zde dostatečně fixována. Navíc lze tento kus snadno instalovat i do stávajících potrubních systémů (kus je vždy zakončen typizovanou přírubou). Pokud kombinujete stěnu se sondou (např. Wilsonova mříž), lze dodat kompletní set (kus včetně stěny a Wilsonovy mříže).

Tlaková ztráta stěny je minimální. Šířka stěny je 76 mm, tl. stěny je 0,16 mm, velikost elementu (oka) je 13 mm.

9.709,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: