iCON Ventilátory

...přejděte na iCON ventilátory

Aktuální téma – řešení problému s kondenzátem


Jako velice praktický prvek působí okruží pro záchyt kondenzátu ( Ø100, Ø125 nebo Ø150 mm). Toto okruží je vhodné montovat všude tam, kde je delší vertikální odtahové potrubí od ventilátoru (neopatřené tepelnou izolací) vedeno v místech, kde může klesat v zimních měsících teplota pod hodnotu teploty rosného bodu (např. půda, nevytápěné chodby atd.).
Kondenzát se vytváří vždy vně i uvnitř daného potrubí. Vnější orosení není tak problematické. Zato uvnitř potrubí kondenzát obvykle stéká do místa, kde je ventilátor a s největší pravděpodobností jej poškodí.
Největší výhodou okruží je rychlá a jednoduchá montáž i do stávajícího potrubního systému. Současně odpadne požadavek na kompletní izolaci celého odtahového potrubí.