VS sondy

jsou jednoduché tlakové sondy určené k měření rychlosti resp. objemového průtoku vzduchu nebo spalin v potrubních systémech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Sondy lze instalovat do kruhového nebo čtyřhranného potrubí do max. průměru resp. délky 2000 mm. Teplotní odolnost je standardně 250oC (ovšem lze vyrobit i sondy s odolností 800oC). S přesným digitálním mikromanometrem nebo precizním tlakovým převodníkem lze měřit rychlosti od 2 m/s.

Sonda se skládá z nosné trubky (délka 1000 resp. 2000 mm), které se seřízne na požadovaný rozměr. Nosná trubka je přivařena k základové desce a snímá celkový tlak. Druhá sonda, která je rovněž přivařena k základové desce, snímá statický tlak. Z rozdílu těchto tlaků (dynamický tlak) potom určíme rychlost proudění. Nosná trubka je zakončena maticí se závitem a teflonovým těsněním, který sondu zafixuje při montáži. Sondy jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli 1.4541. Při montáži stačí otvor velikosti cca 30x45 mm pro zasunutí sondy do potrubí. Následně se připevní základová deska čtyřmi šrouby

Tlakové ztráty způsobené VS sondami jsou téměř zanedbatelné ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do VZT systému zabudovat více VS sond, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie.

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření a obvyklá přesnost je ±10%. Pokud požadujete vyšší přesnost měření doporučujeme použít Wilsonovy mříže, případně nainstalujte usměrňovací voštinovou stěnu.

VS sondy nedoporučujeme instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepkavé částice v proudícím vzduchu.

Jako indikační přístroje jsou k dispozici precizní manometr PVM-620 nebo multifunkční přístroj TA-550 (integrovaný přepočet s přímou indikací průtoku s korekcí na teplotu média). Pro průmyslovou regulaci pak převodníky tlaku PTSXR s analogovým výstupem a odmocninovou charakteristikou.

Nabízené modely
Sonda VS-1000 (200-1000 mm) Sonda VS-2000 (1000-2000 mm)
obj. č. 3100 obj. č. 3102
13.607,- Kč 15.796,- Kč

Nejdůležitější přednosti:

  • jednoduchá montáž i do stávajících zařízení
  • spolehlivost - minimální nároky na údržbu
  • jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie, žádné pohyblivé části
  • nízká tlaková ztráta
  • teplotní odolnost standardně 250oC

Při praktickém použití kombinace VS sonda/převodník, dochází zpravidla u každého měřicího místa k individuálnímu uspořádání podle přání zákazníka. Pro návrh jsou potřebné následující hodnoty: maximální a minimální objemový průtok, teplota dopravovaného média, statický tlak v systému, rozměry vzduchovodu a hustota média v případě, že se nejedná o vzduch. Na základě těchto údajů Vám rádi navrhneme vhodnou alteternativu, včetně výpočtu rozsahu převodníku tlaku.

od 13.607,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: