Měřicí kříž

je jednoduchá tlaková sonda určená ke kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Měřicí kříž lze použít do čtyřhranných vzduchovodů do max. velikosti diagonály 1418 mm a to pro rychlosti od 1,5 až do 30 m/s. Kříž má teplotní odolnost do 80 °C.

Měřicí kříž se skládá ze dvou trubek namontovaných do pomyslných úhlopříček čtyřhranného potrubí. V obou trubkách jsou umístěny odběry tlaku (v jedné trubce je odběr celkového tlaku a v druhé substatického tlaku). Celkový a substatický tlak se zprůměrují po celé délce trubky a jejich rozdíl nám diferenční tlak. Tento diferenční tlak je v poměru k rychlosti proudění, takže lze připojením vhodných přístrojů přímo odečítat střední rychlost proudění nebo případně výstupní signál použít k regulaci či registraci. Všimněte si, že měřicími kříži nelze měřit statický tlak!

Materiál křížů je odolný proti korozi: nerez a plast. Za normálních podmínek lze zaručit dlouholetou a bezproblémovou funkci. Na kříži nejsou žádné pohyblivé díly a tudíž nehrozí žádné opotřebení.

Tlakové ztráty způsobené měřicími kříži jsou velmi malé ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do systému zabudovat více křížů, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie.

Asi 2,2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s. Z tohoto důvodu lze použít tlakové převodníky k regulaci nebo zpracování dat i při malých rychlostech proudění.

Jako indikační přístroje jsou k dispozici všechny manometry AIRFLOW, jako např. TA550, poskytuje jemné rozlišení a indikaci naměřených hodnot. Kontaktním manometrem LDM 17 lze signalizovat předem zvolenou mezní hodnotu. K dalšímu elektrickému zpracování naměřených dat nabízíme převodníky tlaku s proudovým (4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA) nebo s napěťovým výstupem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že v závislosti na citlivosti převodníku musí být dodrženy minimální rychlosti proudění (při 20 oC cca 1,5 m/s).

Přesnost měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření a obvykle se pohybuje okolo ±10%. Vyšší přesnost (cca ±5%, v příznivých situacích i vyšší) lze dosáhnout místním "cejchováním". Pokud požadujete vyšší přesnost měření doporučujeme použít Wilsonovy mříže, případně nainstalujte usměrňovací voštinovou stěnu.

Měřicí kříže nedoporučujeme instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepkavé částice v proudícím vzduchu.

Nabízené modely
Měřící kříž X-8 (700 mm) Měřící kříž X-16 (1400 mm)
obj. č. 7600 obj. č. 7610
13.607,- Kč 15.796,- Kč

Nejdůležitější přednosti:

  • jednoduchá montáž i do stávajících zařízení
  • spolehlivost - minimální nároky na údržbu
  • jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie, žádné pohyblivé části
  • nízká tlaková ztráta
  • zesilující účinek: 2,2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s

Při praktickém použití kombinace Měřicí kříž/převodník, dochází zpravidla u každého měřicího místa k individuálnímu uspořádání podle přání zákazníka. Pro návrh jsou potřebné následující hodnoty: maximální a minimální objemový průtok, teplota dopravovaného média, statický tlak v systému, rozměry vzduchovodu a hustota média v případě, že se nejedná o vzduch. Na základě těchto údajů Vám rádi navrhneme nejvhodnější kříž a převodník tlaku.

od 13.607,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: