Eco-kříže


jsou jednoduché tlakové sondy určené ke kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference. Eco–kříže jsou určeny pro měření rychlosti od 2 až do 30 m/s a mají teplotní odolnost do 80 °C.

Eco-kříž se skládá ze dvou trubek namontovaných do pomyslných na sebe kolmých os (kruhové potrubí) resp. vodorovně (svisle) vedle sebe (čtyřhranné potrubí). V obou trubkách jsou umístěny odběry tlaku (v jedné trubce je odběr celkového tlaku a v druhé tlaku v úplavu). Celkový a tlak v úplavu se zprůměrují po celé délce trubky a jejich rozdíl nám dává diferenční tlak. Tento diferenční tlak je již v poměru k rychlosti proudění, takže lze připojením vhodných převodníků tlaku přímo odečítat střední rychlost proudění nebo případně výstupní signál převodníku použít k regulaci. Všimněte si, že Eco-kříži nelze měřit statický tlak!

Eco-kříže se nabízí v těchto 6 základních velikostech: 100, 150, 200, 300, 400 nebo 500 mm (vnitřní průměr potrubí).

Nabízené modely
Označení Obj. č. Cena
Eco-kříž 100 mm 07781 2.774,- Kč
Eco-kříž 150 mm 07786 3.009,- Kč
Eco-kříž 200 mm 07782 3.244,- Kč
Eco-kříž 300 mm 07783 3.714,- Kč
Eco-kříž 400 mm 07784 4.184,- Kč
Eco-kříž 500 mm 07785 4.654,- Kč

Tlakové ztráty způsobené Eco-kříži jsou zanedbatelné ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do VZT zařízení zabudovat více ECO-křížů, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie.

Předností Eco-křížů je možnost kontinuálního měření. Asi dvojnásobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 2,0 m/s. Z tohoto důvodu lze použít tlakové převodníky k regulaci nebo zpracování dat i při malých rychlostech proudění.

Jako indikační přístroje jsou k dispozici všechny mikromanometry AIRFLOW, jako např. TA465-P. Poskytují jemné rozlišení a indikaci naměřených hodnot. K dalšímu elektrickému zpracování naměřených dat nabízíme převodníky tlaku PTSXR s proudovým (4…20 mA nebo 0…20 mA) nebo s napěťovým výstupem (0-10 V). Přitom je třeba mít na zřeteli, že v závislosti na citlivosti převodníku musí být dodrženy minimální rychlosti proudění (při 20 °C cca 2 m/s).

Nejistota měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření. Instalací voštinové usměrňovací stěny před mříž lze dosáhnout zrovnoměrnění rychlostního profilu a tím i vyšší přesnosti měření. Místním "cejchováním" po instalaci Eco-kříže do potrubí lze dosáhnout nejistoty lepší než ±10%. Měření lze rovněž „zpřesnit“ instalací více Eco-křížů vedle sebe.

Eco-kříže se nedoporučuje instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepivé částice v proudícím vzduchu.

Při praktickém použití kombinace Eco-kříž/převodník, dochází zpravidla u každého měřicího místa k individuálnímu uspořádání podle přání zákazníka. Pro návrh jsou potřebné následující hodnoty: maximální a minimální objemový průtok, teplota dopravovaného média, statický tlak v systému, rozměry vzduchovodu a hustota média v případě, že se nejedná o vzduch. Na základě těchto údajů Vám rádi navrhneme převodník tlaku s odpovídajícím rozsahem.

Nejdůležitější přednosti:

  • jednoduchá vestavba i do stávajících zařízení
  • minimální nároky na údržbu
  • jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie, žádné pohyblivé části
  • minimální tlaková ztráta
  • zesilující účinek: dvojnásobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 2 m/s
  • po místní kalibraci lze dosáhnout nejistoty měření ±10% z měřené hodnoty

Obsah dodávky:

  • Eco–kříž dané velikosti
  • Kompletní montážní kit pro daný Eco-kříž a návod

od 2.774,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: