Dynamické rychlostní sondy z korozivzdorné oceli s modifikovanou eliptickou hlavou

(dále jen sondy) slouží k měření rychlosti proudění vzduchu nebo plynů ve vzduchovodech, kde není trvale zabudováno jiné měřicí zařízení. Jsou modifikací klasické Prandtlovy sondy, která představuje kombinaci Pitotovy trubice pro měření celkového tlaku s jinou sondou na měření tlaku statického. Hlava sondy AIRFLOW ve tvaru modifikované elipsy omezuje chyby měření, které vznikají buď v důsledku mírných turbulencí nebo při nerovnoběžnosti osy hlavy sondy se směrem proudění.

Použití sondy s přesným kapalinovým představuje elementární metodu měření rychlosti proudění, pomocí které lze za určitých podmínek dosáhnout přesnějších hodnot, než např. při měření běžným anemometrem. Stále častěji se sondy AIRFLOW používají v kombinaci s elektronickými mikromanometry, které umožňují přímé odečítání rychlosti proudění nebo objemového průtoku.

Metoda "sonda/mikromanometr" má i další přednosti: - nedochází k průtoku měřeného média měřicím přístrojem, což umožňuje do určité míry měřit i zaprášený vzduch, popílek, kouřové plyny a pod. a to i za vyšších teplot nebo v prostředí způsobujícím korozi. - je možná i větší vzdálenost mezi sondou a mikromanometrem - aerodynamický tvar sondy snižuje případné tlakové ztráty způsobené měřidlem - robustní konstrukce sondy vyrobené z odolného materiálu umožňuje bezproblémové čištění rozpouštědly nebo suchým stlačeným vzduchem.

Nejdůležitější přednosti:

  • vysoká přesnost
  • odolnost proti korozi
  • vysoká tepelná odolnost (až do 800 °C)
  • velký výběr průměrů a délek
  • stabilní koeficient 0,997
  • možnost speciálních provedení na zakázku

Sondy se dodávají i v různých speciálních provedeních. Jedním ze speciálních provedení sond je skladná teleskopická sonda. Lze dodat rovněž rovné sondy (bez ohybu), které lze aplikovat do oblouků a kolen potrubí. Dále existují sondy se zabudovaným termočlánkem k průběžnému měření teploty nebo v provedení do extrémně prašného prostředí (upravené otvory pro snímání tlaků).

Nabízené modely
obj. č. 6200 Sonda teleskopická9.995,- Kč
obj. č. 6001 Sonda 305x4x2,3mm12.717,- Kč
obj. č. 6002 Sonda 305x4mm6.974,- Kč
obj. č. 6003Sonda 483x8mm 7.384,- Kč
obj. č. 6004 Sonda 795x8mm7.794,- Kč
obj. č. 6005 Sonda 1000x8mm 8.409,- Kč
obj. č. 6006 Sonda 1220x9,5mm10.050,- Kč
obj. č. 6007 Sonda 1523x9,5mm 11.896,- Kč

V případě potřeby kontinuálního měření rychlosti lze dodat sondy AIRFLOW až do délky 1830 mm s nastavitelnou těsnou ucpávkou pro trvalou vestavbu. Rovnoměrný rychlostní profil v místě instalace docílíme pomocí usměrňovací voštinové stěny.Příruby k přímému našroubování nebo přivaření ke stěně vzduchovodu odpovídají velikosti ucpávky sondy a jsou v nabídce z korozivzdorné oceli nebo z mosazi. Připojením sondy na vhodný převodník tlaku můžeme rychlost (objemový průtok) přímo odečítat na displeji převodníku, nebo využít volitelný analogový výstup převodníku k trvalému monitorování proudění a případné regulaci.

od 6.974,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: