AL – Wilsonovy mříže do kruhového potrubí

jsou tlakové sondy určené ke kontinuálnímu měření rychlosti proudění, popř. objemového průtoku ve vzduchovodech. Vychází ze základního principu měření tlakové diference.

AL verze vychází konstrukčně ze stávajících Wilsonových svařovaných mříží do kruhového potrubí a vytváří ekonomickou alternativu k těmto mřížím. Nové modely jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku v kombinaci s nerez ocelí a nylonovými vlákny. AL verze se nabízí v 8 základních rozměrech (nejpoužívanějších průměrů potrubí) a to: 150, 160, 200, 250, 300, 315, 400 a 560 mm (vnitřní průměr potrubí). Lze vyrobit i jiné průměry na zakázku (max. průměr je 600 mm).

AL – mříže jsou určeny pro měření rychlosti od 1,5 až do 30 m/s. Mříže mají teplotní odolnost do 80 °C. Vzhledem k odolnosti proti pohybu, vibracím a vzhledem ke stabilitě uložení lze Mříže bez problému použít i do vozidel, lodí apod.

Mříž snímá střední hodnotu celkového a sub-statického tlaku. Tlaky se ve sběrných trubkách zprůměrují. Odběry tlaku jsou rozmístěny ve shodě s Log-Lineárním rozdělením, takže lze získat v daném průřezu střední hodnotu diferenčního tlaku na obou připojovacích nátrubcích. Tento diferenční tlak je v poměru k rychlosti proudění, takže lze připojením vhodných přístrojů přímo odečítat střední rychlost proudění nebo případně výstupní signál použít přímo k regulaci.

Tlakové ztráty způsobené AL - Wilsonovou mříží jsou velmi malé ve srovnání s jinými trvale zabudovanými snímači, např. clonou nebo Venturiho dýzou. Je proto možné do zařízení zabudovat více mříží, aniž by to kladlo nárok na větší výkon ventilátoru nebo vyšší spotřebu energie. Velkou předností AL - Wilsonových mříží je možnost kontinuálního měření.

Cca 2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s. Z tohoto důvodu lze použít tlakové převodníky k regulaci nebo zpracování dat i při malých rychlostech proudění.

AL - Wilsonova mříž se vyplatí nejen k regulaci nebo monitorování. Na místech, kde se předpokládá častější měření s tlakovými sondami např. Prandtlova sonda, je časově mnohem výhodnější a ekonomičtější zabudovat AL - Wilsonovu mříž, protože je k dispozici vždy přímo střední hodnota z celého průřezu vzduchovodu. S daným faktorem AL-mříže je pak přesné měření pomocí mikromanometru otázkou několika vteřin.

Jako indikační přístroje jsou k dispozici všechny mikromanometry AIRFLOW, jako např. TA465-P. Poskytují jemné rozlišení a indikaci naměřených hodnot. K dalšímu elektrickému zpracování naměřených dat nabízíme převodníky tlaku s proudovým (4…20 mA nebo 0…20 mA) nebo s napěťovým výstupem (0-10 V). Přitom je třeba mít na zřeteli, že v závislosti na citlivosti převodníku musí být dodrženy minimální rychlosti proudění (při 20 °C cca 1,5 m/s).

Měření průtoku je shodě EN ISO 3966:2008 (log-lineární rozložení). Nejistota měření je závislá na rovnoměrnosti rychlostního profilu v místě měření. Instalací voštinové usměrňovací stěny před mříž lze dosáhnout zrovnoměrnění rychlostního profilu a tím i vyšší přesnosti měření. Nejvyšší přesnost (cca ±2%, v příznivých situacích i vyšší) lze dosáhnout místním "cejchováním" po instalaci mříže. Přesto lze i jinak při plném využití průřezu vzduchovodu dosáhnout nejistoty ±5% za předpokladu, že proudění má minimální turbulenci.

Mříže se nedoporučuje instalovat tam, kde se vyskytuje extrémní vlhkost a mokré nebo lepivé částice v proudícím vzduchu.

Při praktickém použití kombinace AL - Wilsonova mříž/převodník, dochází zpravidla u každého měřicího místa k individuálnímu uspořádání podle přání zákazníka. Pro návrh jsou potřebné následující hodnoty: maximální a minimální objemový průtok, teplota dopravovaného média, statický tlak v systému, rozměry vzduchovodu a hustota média v případě, že se nejedná o vzduch. Na základě těchto údajů Vám rádi navrhneme nejvhodnější mříž a převodník tlaku

Nejdůležitější přednosti:

  • jednoduchá vestavba i do stávajících zařízení
  • minimální nároky na údržbu
  • jednoduchý měřicí princip: žádná spotřeba energie, žádné pohyblivé části
  • minimální tlaková ztráta
  • zesilující účinek: cca 2 násobně zesílený dynamický tlak umožňuje měření již od rychlosti 1,5 m/s
  • po místní kalibraci lze dosáhnout nejistoty měření ±2% z měřené hodnoty

Obsah dodávky:

  • AL – mříže dané velikosti
  • Kompletní montážní kit pro danou mříž a návod

21.419,- Kč

Cena je uvedena bez DPH (platí pro všechny typizované velikosti)


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: