Převodníky rychlosti AL-V650 a AL-V660

Nahradili populární řadu čidel D12-65 a D12-66. Opět fungují na principu termického anemometru a jsou určeny pro kontinuální měření rychlosti (průtoku) v potrubí. Jako měřicí čidlo se používá senzor o tenké vrstvě s vysokou mechanickou a elektrickou reprodukovatelností. Převodníky lze použít pro základní měření rychlosti vzduchu v menších potrubích. Pokud požadujete přesnější kontinuální měření rychlostí a průtoků doporučujeme  Wilsonovy mříže a převodníky tlaku PTSXR

Model AL-V650
vyhovuje požadavkům běžné regulace, s rychlostí proudění jako měřenou veličinou. Pomocí jumperu lze uživatelsky nastavit jeden z těchto měřicích rozsahů: 0…10 m/s, 0…15 m/s nebo 0…20 m/s. Přesnost čidla je ± (0,2 m/s + 3 % z měřené hodnoty). Analogový výstup lze rovněž nastavit podle potřeby a to na napěťový 0…10 V nebo proudový 4…20 mA. U čidla lze rovněž nastavit časovou konstantu na SLOW (4 s) nebo FAST (1 s.). Model AL-V650 lze nabídnout v provedení s pevnou sondou (délka sondy 200 mm) – označení čidla AL-V650 T2 A6 L200 nebo se sondou (délky 300 mm) propojenou s vyhodnocovací jednotkou kabelem (1m) s označením čidla AL-V650 T3 A6 L300 K1

Model AL-V660
Jako čidlo AL-V650 avšak pro rozsahy rychlostí 0…1 m/s, 0…1,5 nebo 0…2 m/s (nastavitelné uživatelsky pomocí jumperu). Přesnost u těchto čidel např. pro rozsah 0,15…1 m/s je ± (0,04 m/s + 2 % z měřené hodnoty). Analogový výstup lze nastavit podle potřeby opět na 0…10 V nebo 4…20 mA. Oba modely se nabízí s pevným čidlem (označení AL-V660 BF) nebo s čidlem na kabelu (AL-V660 C). Oba modely (BF resp. C) lze nabídnout i ve variantě s displejem s přímou indikací měřené rychlosti

Nabízené modely
Model Měřicí rozsahy Obj.č. cena
AL-V650 T2 A6 L200 0…10,15 nebo 20 m/s 56221 8.333,- Kč
AL-V650 T3 A6 L300 K1 0…10,15 nebo 20 m/s 56222 9.608,- Kč
AL-V660 BF 0…1, 1,5 nebo 2 m/s 56211 13.221,- Kč
AL-V660 BF s displejem 0…1, 1,5 nebo 2 m/s 56212 15.538,- Kč
AL-V660 C 0…1, 1,5 nebo 2 m/s 56213 15.023,- Kč
AL-V660 C s displejem 0…1, 1,5 nebo 2 m/s 56214 17.255,- Kč

bez DPH a recyk. příspěvku

Nejdůležitější přednosti:

  • rychlá časová odezva
  • minimální provozní údržba
  • jednoduchá montáž
  • přímý analogový výstup pro MaR

od 8.333,- Kč

bez DPH a recyk. příspěvku


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: