S-sondy

slouží k měření rychlosti proudění vzduchu nebo plynů ve vzduchovodech, kde není možné použít standardní dynamické rychlostní sondy např. u zděných nebo silně izolovaných vzduchovodů. S-sondy snímají celkový tlak a tlak v úplavu (substatický tlak). Snímaná tlaková diference je úměrná dynamickému rychlostnímu tlaku tedy rychlosti proudění. Pro přepočet je nutné znát konstantu sondy (ta je u této konstrukce K=0,84 ±0,005).

Rychlost se pak určí ze vztahu:

                        200 * dp

V=K * Ö     -------------

                           ρ


kde:

v = rychlost (m/s),
dp = tlaková diference (mbar),
ρ = hustota média (kg/m3),

Základní nabídka obsahuje 5 velikostí sond vyrobených z oceli s teplotní odolností do 500 oC. Na zakázku lze vyrobit i S-sondy s odolností do 1000 oC. S-sondy se mohou dodat i se zabudovaným termočlánkem K, takže lze současně měřit i teplotu média. Ke snímání tlakové diference doporučujeme PVM620 nebo TA550 (u těchto modelů lze nastavit K faktor a teplotu měřeného média a následně odečítat přímo rychlost resp. objemový průtok).

Nejdůležitější přednosti:

  • možnost měření teploty média
  • odolnost proti zalepování sondy při vyšších koncentracích prachu v médiu
  • standardní teplotní odolnost do 500 oC (spec. úprava až do 1000 oC)
  • zesilovací faktor umožňuje měřit i nižší rychlosti

Standardní velikosti S-sond
Objednací číslo Délka (mm) Průměr(mm) Cena(Kč)
základní
03118 500 30 12.289,- Kč
03119 1000 30 12.508,- Kč
03124 1500 30 12.837,- Kč
03125 2000 30 13.347,- Kč
03126 2500 30 14.806,- Kč

Ceny pro sondy s termočlánkem na vyžádání

od 12.289,- Kč

Cena je uvedena bez DPH


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: