Precizní kalibrátor AC-300


jje velmi důležitým doplňkem zvukoměrů a dozimetrů firmy 3M (QUEST). Kalibrátor odpovídá normě IEC 60942 (2003-01) a předpisu ANSI S1.40-2006 (R2011).

Mnohými normami a předpisy předepsaná kalibrace před a po každém měření zajistí celkové přezkoušení funkční způsobilosti. Možné malé odchylky, způsobené např. kolísáním teploty nebo použitím jiného mikrofonu, mohou tím být kalibrací zkorigovány. Akustickým kalibrátorem se uskutečňuje přezkoušení celého přístrojového systému. Naopak není tak zvaným elektrickým kalibrováním (elektrickým referenčním signálem) přihlédnuto ke kolísání přenosových vlastností mikrofonu a k zapojenému prodlužovacímu kabelu mezi mikrofonem a přístrojem.

Všechny nabízené zvukoměry jsou schopné akustické kalibrace. Kalibrátor je nevyhnutelnou součástí rozumného vybavení zvukoměrů, neboť mnoho norem a předpisů předepisuje kalibraci před a po měření. Kalibrátor AC-300 umožňuje kalibraci pro hodnotu akustického tlaku 114,0 dB pro frekvenci 250 Hz (+/-0,5%) nebo 1000 Hz (+/-0,5%). Kalibrátor je vybaven funkcí automatického vypnutí po 4 min.

Nasunutí kalibrátoru na mikrofon je zcela vyloučeno ovlivnění i slabším hlukem okolí. Kalibrátor AC-300 je určen pro zvukoměry třídy 1 a tím i pro nižší třídy přesnosti (např. třída 2). Základní část kalibrátorů je dimenzována pro standardní 1" mikrofon, pro ostatní mikrofony lze použít odpovídající adaptér, který je součástí dodávky každého zvukoměru 3M.

Kalibrátor je napájen 1x9V baterií (životnost cca 18 měř.hodin). kalibrátor lze použít v následujících podmínkách:

Teplota okolí:-10...+50 °C
Relativní vlhkost vzduchu:10…95 % r.v.
Atmosférický tlak:65…108 kPa

23.475,- Kč

(bez DPH)


Ke stažení:


Doporučené příslušenství: