FAQ - Nejčastější dotazy k ventilátorům iCON a jejich příslušenstvíJaká je vlastně velikost výstupního hrdla ICON30 ?

V technických podkladech je uvedena velikost výstupního hrdla 100/150 mm. Není to tak, že byste si mohli vybrat podle Vašeho přání, nebo podle přípravy stavby a jejich požadavku na velikost odtahového potrubí.
Ventilátor ICON30 je semiradiální ventilátor (kombinace axiální a radiální konstrukce). Z prostorových důvodů (umístění výkonného motoru) je výstupní hrdlo tvořeno „dvěma válci spojenými kónickým přechodem“. Větší z nich má průměr 148 mm a výšku 51 mm. Druhý menší má potom průměr 97 mm. Celková výška hrdla je 101 mm. To je pro Vás důležitý rozměr. Takovou minimální hloubku potřebujete například v SDK podhledu, abyste mohli ventilátor bez problému nainstalovat. Z tvaru příruby je jasné i jaký otvor musíte připravit, pokud budete instalovat ventilátor do zdi (panelu atd.).
Odtahové potrubí (hadice) může být D150 mm nebi D100 mm. Důležitý je připravit a zajistit dostatečný prostor pro zapuštění ventilátoru do stěny nebo SDK.

Jak sejmout čelní kryt ventilátoru?

Přední kryt ventilátoru iCON má bajonetový závit, ze spodní strany je čelní kryt fixován malým šroubkem. Pomocí menšího křížového šroubováku dostatečně povolte fixační šroubek ve spodní části krytu. Poté pomalu otočte krytem proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.


Jak správně nasadit čelní kryt ventilátoru?

Bajonetový závit se čtyřmi drážkami umožňuje nasadit čelní kryt ventilátoru celkem čtyřmi způsoby, ovšem pouze jeden je správný a funkční! Natočte čelní kryt ventilátoru tak, aby trn pružinového mechanismu na krytu dosedal k bílé plastové páčce na těle ventilátoru, a aby fixační šroubek ve spodní části krytu mířil dolů (platí pro montáž na stěnu). Nasaďte čelní kryt tak, aby drážky krytu dosedly na výstupky bajonetového závitu na těle ventilátoru, a otočte krytem ve směru hodinových ručiček. Nakonec utáhněte fixační šroubek na spodní straně ventilátoru. Jakýkoliv jiný způsob nasazení čelního krytu způsobí, že se třílistá lamela nebude otvírat

Jak správně vyčistit ventilátor iCON?

Má-li vám ventilátor iCON sloužit dlouhou řádku let, potom vám doporučujeme jeho pravidelnou, každoroční údržbu. Silné zaprášení oběžného kola a vnitřku ventilátoru způsobuje přehřívání motoru ventilátoru a zkracuje jeho životnost.

Čištění snímatelného čelního krytu:
Čelní kryt ventilátoru a třílistou klapku je možné čistit vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost obsahující abrazivní prostředky. Stejně tak na lamely třílisté klapky nikdy neaplikujte jakoukoliv formu maziva (např. silikonový olej ve spreji apod.). Máte-li pocit, že se lamely třílisté klapky zadírají, sejměte čelní kryt, propláchněte jej tekoucí vodou, otřete a nechte velmi důkladně vyschnout např. u topení nebo na radiátoru. Stejně tak je možné nechat čelní kryt umýt v myčce, jen je předtím nezbytné sejmout z krytu kovovou pružinku a fixační šroubek. Po omytí nechte kryt opět velmi důkladně vyschnout a vraťte pružinku a fixační šroubek na původní místo. Máte-li pocit, že se lamely třílisté klapky zadírají i nadále, kontaktujte výrobce.

Čištění vnitřních částí ventilátoru:
Čištění vnitřních částí ventilátoru, zejména oběžného kola, by mělo být prováděno pouze měkkým kartáčem a s největší opatrností. Před jakoukoliv manipulací a vložením kartáče do vnitřní části ventilátoru se ujistěte, že byl ventilátor odpojen od napájení! Nikdy se nepokoušejte vyčistit ventilátor ponořením do vody nebo vložením do myčky. Ventilátor, a zvláště jeho vnitřní část, nesmí přijít do žádného kontaktu s vodu.

Třílistá klapka se neotvírá nebo nezavírá ihned po zapnutí či vypnutí ventilátoru

Cca 40 vteřinové zpoždění otevření klapky od okamžiku zapnutí ventilátoru je zcela normální a v pořádku. Prodleva představuje čas nutný k nahřátí bimetalového komponentu, který otvírá třílistý uzávěr ventilátoru. Ventilátor iCON se tedy otevírá cca 40 vteřin po zapnutí a stejně tak se začne uzavírat až cca 40 vteřin po jeho vypnutí.

Proč se lamely třílisté klapky neotevírají/nezavírají?

Situace, kdy se lamely třílisté klapky neotevírají a/nebo nezavírají správně, může mít řadu různých příčin:
 • Čelní kryt ventilátoru byl nasazen špatně (viz Jak správně nasadit čelní kryt ventilátoru)
 • Mechaniku klapky blokuje cizí předmět (např. připojovací kabel). Zkontrolujte také, zda je tažná pružina stále napnutá k mechanismu klapky.
 • Chybí bílá plastová páčka.
 • Poté, co jste manipulovali s bílou plastovou páčkou, jste ji nasadili obráceně.
 • Fixační šroub není namontován ve správné poloze.
 • Čelní kryt a mechanismus třílisté kapky je zaprášen.
 • Mechanismus třílisté klapky je zadřený příčinou nevhodného způsobu čištění.

Třílistá klapka ventilátoru se otvírá nedokonale jen do tří čtvrtin

Nedokonalé otevření třílistého uzávěru ventilátoru, kdy se lamely otevřou jen do tří čtvrtin, je způsobeno nedokonalým nasazením čelního krytu ventilátoru. Teprve při úplném dotažení čelního krytu a dokonalém zapadnutí hrotů bajonetového závitu do připravených drážek se ventilátor otvírá zcela a dokonale.

Řešení: Sejměte čelní kryt, nasaďte ho znovu na ventilátor a pootočte krytem tak, abyste slyšeli slabé zacvaknutí, kdy hroty bajonetového závitu zapadnou do svých drážek.

Nasadil jsem plastovou páčku zpět na osičku a ventilátor se mi otevře jen do 2/3

Plastová páčka je nasazena obráceně. Sejměte čelní kryt ventilátoru, páčku otočte tak, aby byla vypouklým tělem blíže k hrotu bimetalového komponentu, a kryt ventilátoru znovu nasaďte. Ventilátor by se nyní měl již zcela otevírat.

Ulomila se mi část plastové páčky otevírající třílistou klapku ventilátoru

Plastová páčka z mléčně bílého plastu, jejímž prostřednictvím se otevírá třílistá clona ventilátoru, je složena ze dvou částí: Ze samotné plastové páčky, která je robustní a nelze ji zlomit, a z lučíku, který je k páčce přichycen a je naopak z velmi tenkého plastu, jenž se může snadno ulomit. Zatímco plastová páčka zajišťuje otevírání třílisté clony, funkce lučíku je zcela odlišná a s otevíráním ventilátoru vůbec nesouvisí. Jeho jedinou funkcí je fixovat plastovou páčku na osičce v situaci, kdy je ventilátor instalován v horizontální poloze (nástropní montáž). Pokud se vám tedy ulomil plastový lučík, na funkci ventilátoru to nemá žádný vliv, mechanismus otevírání třílisté klapky bude fungovat i nadále. Řešení:
 • Máte-li ventilátor instalovaný na stěně ve vertikální poloze, nemusíte nic řešit, plastová páčka bude klapku ventilátoru standardně otevírat i nadále.
 • Máte-li ventilátor instalovaný na stropě v horizontální poloze, potom existují následující možnosti:
 • U ventilátorů novějšího data (vyrobených cca po roce 2014) byla již ve výrobě plastová páčka přichycena k osičce šroubkem s podložkou, takže páčka z osičky nesjede. Plastový lučík už tu fakticky neměl žádnou funkci a plastová páčka vám bude i nadále standardně otevírat třílistou klapku.
 • U ventilátorů staršího data (vyrobených cca do roku 2014) toto přichycení páčky k osičce pomocí šroubku s podložkou ještě nebylo ve výrobě aplikováno. Součástí montážní sady tehdy ale byla náhradní plastová páčka. Najděte tedy krabici od ventilátoru, nebo montážní sadu, jež byla k ventilátoru přiložena, vyjměte ze sáčku náhradní páčku, vložte ji do ventilátoru a ideálně zafixujte šroubkem s podložkou.
 • Pokud jste již montážní sadu vyhodili nebo ztratili a náhradní páčku nemáte, vezměte šroubek s podložkou adekvátní velikosti a původní páčku zafixujte k osičce ventilátoru.
 • Pokud jste ztratili i původní páčku nebo nedokážete obstarat šroubek s podložkou, kontaktujte Airflow Praha.

Ventilátor je po instalaci nadměrně hlučný

I tak tichý ventilátor, jako je iCON, bude při instalaci v sádrokartonu hlučnější, než je garantováno. Na vině není ventilátor, nýbrž zvolený stavební materiál – sádrokarton, který je doslova pověstný svou nežádoucí vlastností roznášet hluk a vibrace. Panely sádrokartonu se totiž chovají jako velké zvukové membrány a jejich struktura přenos zvuku umocňuje. Pokud se instalaci sádrokartonu nelze vyhnout, nainstalujte ventilátor s tlumením vibrací tj. mezi stěnu ventilátoru a sádrokarton přilepte gumové těsnění (např. těsnící gumu na okna).

Co dělat, když z ventilátoru na stropě kape voda nebo se kolem něj dělají vlhké fleky

Na vině je rosení neboli kondenzace v potrubí. Vnitřní kondenzaci u vertikálních vzduchotechnických rozvodů lze řešit pouze instalací okruží na záchyt kondenzátů. U horizontálních vzduchotechnických rozvodů stačí instalovat potrubí s nepatrným sklonem (stačí 1°) směrem ven, k fasádě domu, aby mohl vnitřní kondenzát odtékat.

PCM modul

Modul PCM (230 V) je tahový ON/OFF provázkový vypínač, který nahrazuje externí vypínač např. při výměně starého ventilátoru s provázkovým vypínačem, kdy je přívodní napájecí vodič pouze dvoužilový a okruh není opatřen jiným externím vypínačem, nebo v případě, že nechcete externí vypínač a vyhovuje Vám zapínání ventilátoru provázkem. Jedním tahem modul zapnete, druhým tahem modul vypnete.

TM modul

Modul TM (230 V) má nastavitelný časový spínač doběhu od 2 do 40 min. a je ovládán externím vypínačem (samostatným nebo vypínačem od světla dané místnosti). Časový modul je nejoblíbenějším a nejpoužívanějším ovládacím modulem vůbec. Podmínkou jeho instalace je ale třížílový vodič, bez kterého nebude modul fungovat! Způsob spouštění ventilátoru je dvojí: Ventilátor můžete spínat (dvoupolohovým) vypínačem, spojeným např. se světem. Stisknutím vypínače spustíte ventilátor a rozsvítíte světlo, dalším stisknutím světlo zhasnete a vypnete ventilátor. Ten však poběží dál po dobu časového intervalu nastaveného na potenciometru modulu a teprve poté se sám vypne. Budete-li ventilátor spínat (zvonkovým) tlačítkem, potom stačí jen jedno stisknutí vypínače, ventilátor se rozeběhne a poběží po dobu časového intervalu nastaveného na potenciometru modulu a poté vypne.

DTM modul

Modul DTM (230 V) je modul s dobou náběhu („počáteční časovou prodlevou“) 2 minuty, s nastavitelným časovým doběhem od 2 do 40 min. a s provázkovým ON/OFF vypínačem. Modul může být ovládán buďto externím vypínačem (samostatným nebo společným pro světlo a ventilátor), nebo provázkem (ON/OFF vypínač). V případě dvouvodičového připojení ventilátoru (zákazník nemá, nechce nebo nemůže mít externí vypínač) je možné provázkovým vypínačem zapnout ventilátor a ten se rozeběhne okamžitě. Po jeho vypnutí (opět provázkovým vypínačem) ventilátor poběží nadále, a to po dobu nastavenou na potenciometru modulu. Po vypršení nastaveného časového intervalu se ventilátor sám vypne. Pokud má zákazník ventilátor zapojen na třížilový vodič a ovládá jej externím vypínačem, nedojde po jeho zapnutí k okamžitému spuštění ventilátoru. Ten se zapne až po 2 minutách (pevně nastavená časová prodleva). Po odchodu z místnosti a vypnutí vypínače ventilátor poběží dále a vypne se sám po uplynutí nastaveného časového doběhu. Počáteční časová prodleva 2 minuty tak zajišťuje spouštění ventilátoru pouze jen při delší návštěvě dané místnosti.

HTM modul

Modul HTM (230 V) má nastavitelný vlhkostní snímač (40... 90% r.v.), nastavitelný časový spínač doběhu od 2 do 40 min. a provázkový spínač. Ventilátor s HTM modulem lze ovládat externím vypínačem nebo přímo provázkem modulu. Provázek v tomto případě nefunguje jako vypínač, ale pouze jako spínač (tlačítko), tzn. zatažením za provázek dáte pouze impuls, jímž se ventilátor spustí a běží nastavený čas (doběh), po jehož vypršení se sám vypne. Pokud zapojíte ventilátor s modulem HTM na externí vypínač, můžete provázek jednoduše odstřihnout. Vlhkostní čidlo lze nastavit v rozmezí 40...90% r.v. Při překročení nastavené hodnoty ventilátor sám sepne a běží minimálně po dobu nastaveného času doběhu. Poté čidlo zkontroluje vlhkost, a pokud je stále vyšší než nastavená mez, spustí další cyklus větrání. Pozn.: Použitý vlhkostní senzor patří mezi základní kapacitní vlhkostní čidla. Neočekávejte od něj přesná a opakovatelná měření, resp. přesné spínání stejně jako rychlou reakci na změnu vlhkosti. Nelze jej zaměňovat za prvek regulace se spínaním v závislosti na změně relativní vlhkosti v místnosti! Tyto systémy jsou mnohonásobně dražší a využívají se v průmyslových regulacích. Pokud např. chcete, aby ventilátor sepnul pokaždé, když se začnete sprchovat, je lepší volit modul s infra aktivací než modul s vlhkostním čidlem.

PRTM modul

Modul PRTM (230 V) zajišťuje pasivní infra aktivaci s nastavitelným časovým doběhem. Jakmile nastane v místnosti pohyb zachycený senzorem, ventilátor sám sepne. Infra senzor je umístěn v dolní části čelního krytu ventilátoru pod oválnou průsvitnou krytkou s logem, vyrobenou z mléčného plastu, a jeho dosah je cca 6 m. Pokud pohyb ustane, ventilátor poběží ještě po dobu nastaveného časového doběhu a posléze se sám vypne.

PRHTM modul

Modul PRHTM (230 V) zajišťuje pasivní infra aktivaci s nastavitelnou vlhkostí a s nastavitelným časovým doběhem. Jakmile nastane v místnosti pohyb zachycený senzorem, ventilátor sám sepne. Infra senzor je umístěn v dolní části čelního krytu ventilátoru pod oválnou průsvitnou krytkou s logem, vyrobenou z mléčného plastu, a jeho dosah je cca 6 m. Pokud pohyb ustane, ventilátor poběží ještě po dobu nastaveného časového doběhu a posléze se sám vypne. Stejně tak se ventilátor zapne v okamžiku, jakmile vlhkostní senzor detekuje překročení nastavené vlhkostní hranice a běží minimálně po dobu nastaveného času doběhu. Poté čidlo zkontroluje vlhkost, a pokud je stále vyšší než nastavená mez, spustí další cyklus větrání.

Jak správně nastavit HTM vlhkostní modul

Chcete-li správně nastavit modul vlhkosti, s ohledem na vlhkost Vaší koupelny, postupujte následovně. 1. Pomocí přiloženého šroubováčku z černého plastu pomalu a citlivě otočte trimrem časového doběhu na minimum (2 min.) a se stejnou opatrností otočte trimrem relativní vlhkosti (RH%) na maximum (90% r.h.). 2. V případě, že se během nastavení ventilátor zapne a začne s odvětráváním, počkejte, až se ventilátor opět vypne. 3. Nyní začněte velmi pomalu otáčet trimrem-regulátorem vlhkosti směrem k 40%. Jakmile se ventilátor spustí, zastavte, neboť jste právě nastavili modul na aktuální hranici relativní vlhkosti v dané místnosti, a vzápětí nepatrně, opravdu malinko otočte trimrem zpět směrem k 90%. Tím docílíte nastavení modulu těsně nad aktuální spouštěcí hranici relativní vlhkosti. Modul by se měl po 2 minutách zastavit. 4. Pokud se ventilátor po cca 2 minutách nezastavil, znovu malinko otočte trimrem směrem k 90% a opět vyčkejte 2 minuty, až se ventilátor zastaví. Nestane-li se tak, opakujte tento proces znovu, dokud se ventilátor po uplynutí 2 minutového doběhu nezastaví. 5. Nyní opatrným otáčením trimru časového doběhu nastavte požadovaný interval doběhu.

Co dělat, když ventilátor s modulem HTM neustále běží a nevypíná se

1. Pomocí přiloženého šroubováčku z černého plastu citlivě otočte trimrem časového doběhu na minimum (2 min.) a se stejnou opatrností otočte trimrem relativní vlhkosti (RH%) na maximum (90% r.h.). 2. Čekejte, dokud se ventilátor nezastaví. 3. Nyní opatrným otáčením trimru časového doběhu nastavte požadovaný interval doběhu. Trimr-regulátor vlhkosti ponechte v tomto maximálním nastavení na 90%.

Modul HTM nezapne ventilátor při menších změnách vlhkosti

Vlhkostní modul spíná pouze při extrémnějších výkyvech relativní vlhkosti, jakým je např. zapáření místnosti při sprchování teplou vodou. Na menší, jemné změny vlhkosti čidlo nereaguje a reagovat nebude, neboť k tomu ani není určeno.

Další info naleznete v našem technickém rádci