Odborný seminář – Problematika netěsnosti vzduchotechnických systémů

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. uspořádala v květnu 2019 další z řady odborných seminářů pro techniky z oblasti měření VZT. Tentokrát to bylo v prostorách zkušeben Strojírenského zkušebního ústavu, kde se problematikou měření netěsnosti zabývají již od roku 2006 a mají s tímto měřením opravdu velké zkušenosti. Téma nebylo voleno náhodně, protože zejména v posledních dvou letech se zvýšil rapidně zájem o měření a prokazování těsnosti potrubních systémů. I proto nebyl problém rychle zaplnit oba vypsané termíny, kde se nakonec potkalo 41 techniků z celé České republiky.

V dopolední části semináře byly dvě teoretické přednášky. V té první se Ing. Roman Rybín zaměřil na problematiku měření netěsnosti z té praktické části. Probíralo se např. jaké jsou požadavky náročnějších investorů s následným prokazováním těsnosti systému přímo na stavbě. Zajímavé bylo jistě o okomentování nejčastějších problému, kde se aktivně zapojili i účastníci s vlastními příklady z praxe. Jak nejlépe a dle platné legislativy prokázat stav potrubí na stavbě díky unikátnímu měřicímu systému P.A.N.D.A. vysvětlil v druhé části své přednášky Ing. Rybín.

V druhé přednášce se věnoval Ing. Miloš Váňa podrobně stávající legislativě z této oblasti, včetně požadavků kladených na výrobky a potrubí (prokazování shody, prohlášení o shodě atd.).

Pro všechny účastníky potom přišla zajímavější část semináře, a to praktická měření s přístroji P.A.N.D.A. přímo na zkušebních vzorcích. Měření probíhala na čtyřhranném i kruhovém potrubí. Testován byl podtlak i přetlak a to až do hodnot nad 2000 Pa. Současně byla měření doplněna o simulované „vady“ na potrubí a jejich vliv na změnu dané třídy těsnosti. Každý z účastníků už teď ví, co způsobí nezaslepený měřicí otvor o průměru 8mm, nebo kolik vzduchu může unikat okolo nezatmelených šroubů. Zkoušky byly doplněny i o zviditelnění úniků pomocí spreje.

V průběhu měření a během závěrečných diskuzí probíhala živá diskuze a účastníci si vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti. Na konci obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře, který jej opravňuje v budoucnu plnohodnotně měřit s přístrojem P.A.N.D.A v případě jejího pronajmutí pro vlastní praktická měření.

Kontakt:
Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz