Odborný seminář – Měření VZT parametrů IV

Firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha, ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí, Energetického ústavu FSI VUT v Brně, uspořádala v průběhu ledna další z řady odborných seminářů pro techniky z oblasti měření VZT. Po třech letech, kdy jsme se etablovali na akademické půdě UTB ve Zlíně a na ČVUT v Praze, jsme se vrátili zpět do Brna, kde to všechno začalo. Dobrá pověst a vysoká odborná kvalita seminářů přilákala celkem 42 techniků z celé České republiky. A to jsme ještě museli další zájemce odmítnout z kapacitních důvodů.

Ještě před úvodní přednáškou byla představena profesionální řada přístrojů AIRPRO, která pokryje většinu základních VZT měření. Poté již následovala teoretická část, která obsahovala tři přednášky. V té první se Ing. Roman Rybín zaměřil na komentář normy ČSN EN 16211 (Větrání budov – Provozní měření průtoku vzduchu - Metody) s cílem přiblížit a okomentovat správnou metodiku měření průtoku v potrubí a na přívodních a odvodních koncových zařízeních.

V druhé přednášce se věnoval Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. základním metodikám měření VZT parametrů, měření tlaku, rychlosti a průtoku. Dále byla přednáška doplněna o problematiku měření a posuzování interního prostředí (CO2).

Třetí přednášku měl Ing. Miroslav Mík z firmy BLOCK. Plně se věnoval tématu čistých prostor, a to jak z hlediska platné legislativy, tak i praktických rad a příkladů týkajících se projektů, měření a regulace v této oblasti.

V praktické části v prostorách moderních laboratoří VUT si potom všichni mohli postupně vyzkoušet měření průtoku na vířivém anemostatu s přístrojem PH731 a ukázkou vlivu rovnoměrnosti proudění na přesnost výsledku. Na druhém stanovišti se účastníci kursu seznámili s metodikou měření průtoku pomocí dýzy a následně si sami mohli proměřit rychlostní profil v potrubí pomocí Prandtlovy sondy a mikromanometru a poté i pomocí termického anemometru. Poslední stanoviště pak bylo věnováno problematice měření průtoku na přívodních a odvodních prvcích (designové vyústky, talířové ventily atd.) pomocí lopatkových anemometrů s nástavci. Výsledky byli ihned porovnávány s přístrojem DIFF, který splňuje všechny současné požadavky legislativy na přesné měření (automatická tlaková kompenzace včetně eliminace turbulence).

V průběhu měření a během závěrečných diskuzí si účastníci vzájemně předávali své vlastní praktické zkušenosti a poznatky. A o tom, že tentokrát bylo opravdu co řešit a komentovat svědčí i fakt, že oba semináře skončili o více jak hodinu déle, než bylo plánováno. Na konci, tak jak je již naším dobrým zvykem, obdržel každý účastník registrovaný certifikát o absolvování semináře.

Oba semináře opět potvrdily neutuchající zájem techniků o další vzdělávání ve svém oboru, které ovšem musí být spojeno s praktickými ukázkami a měřením. Za naši firmu můžeme slíbit, že v pořádání seminářů budeme pokračovat.

Kontakt:
Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz