Workshop – Větrání v praxi, nastavení a zaregulování VZT

Na základě opakovaných požadavků z řad techniků VZT se naše firma Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha v úzké spolupráci s firmami EVORA CZ a ŠTORC TZB rozhodla uspořádat v květnu 2018 sérii praktických workshopů. V Ostravě, v Brně a v Praze se o tuto problematiku zajímalo více než 60 techniků z celé ČR a naplnili tak maximální možnou kapacitu těchto workshopů.

V dopolední části workshopu byly tři teoretické přednášky. V té první se Ing. Roman Rybín zaměřil na základní problematiku měření objemového průtoku a to zejména na koncových distribučních prvcích. Současně byla i komentována ČSN EN 12599 nová norma ČSN EN 16211 (Větrání budov – provozní měření průtoku vzduchu – Metody). V dalších přednáškách se pak kolegové věnovali problematice distribuce vzduchu a samozřejmě i správnému postupu při nastavení a uvedení VZT jednotky do provozu.

Větší prostor byl tradičně ponechán praktickým ukázkám a měřením. Ať už to bylo měření průtoků v potrubí na speciálním demo potrubním kanálu od firmy Airflow, nebo měření průtoků na koncových prvcích firmy EVORA CZ pomocí přístroje DIFF včetně porovnání metod měření s lopatkovými anemometry a metodou měření tlakové diference daného prvku. Nechyběli samozřejmě ani nejnovější VZT jednotky firmy BRINK s praktickými ukázkami jejich nastavení.

Kontakt:
Ing. Roman Rybín, tel. 728 549 171, roman.rybin@airflow.cz