• Ventilátor ACF 120x62 L2

    Maximální průtok je 290 m3/hod. Ventilátor lze použít všude tam, kde teplota okolí a pracovního média nebude vyšší než 65 °C. Ventilátor je koncipován pro trvalý provoz. Ventilátor má jednofázový asynchronní motor s kotvou nakrátko a s vnějším rotorem.