Oboustranně sací radiální ventilátory

Oboustranné radiální ventilátory

Ventilátory této skupiny se vyznačují zvlášť tichým chodem. Jsou opět určeny pro vzduch o teplotě max. 40oC. Některé modely jsou poháněny pomaloběžnými (šestipólovými) motory (cca 900 ot./min). Ostatní z vyššími objemovými průtoky jsou poháněny čtyřpólovými motory (cca 1400 ot./min). Ventilátory pracují v rozsahu objemových průtoku asi od 350…6500 m3/hod a tlaků mezi 90…600 Pa. Výstupní rychlost je relativně nízká a zejména modely s nižšími otáčkami lze využít tam, kde je kladen důraz na nízkou hlučnost. Všechny modely této řady jsou dodávány s navařenou přírubou za níž může být ventilátor samonosně upevněn. Speciální alternativou jsou modely DUPLEX (motor má osu vyvedenou na obě strany a pohání dvě oběžná kola). V podstatě se jedná o dva radiální ventilátory s jedním motorem. Objemové průtoky řady DUPLEX jsou v rozmezí od 40…550 m3/hod a tlaky mezi 35…225 Pa.